Terug naar gastenboek
Uw gastenboekmelding zal uiterlijk 1 week na verzending in het gastenboek worden opgenomen.
Een uitzondering hierop vormen technische storingen op het netwerk van deprovider of de pc van de webmaster.
Tevens gedurende mogelijke vakanties of ziekte van de webmaster zal deze niet kunnenvoldoen aan bovenstaande termijn.
Elke melding dient van een duidelijk herkenbare naam en een bestaand
e-mailadreste zijn voorzien. Anonieme meldingen worden niet geplaatst.
Ook discriminerende, beledigende en kwetsende meldingen worden niet geplaatst.
Simpelfonie en de webmaster hebben te allen tijde het recht om meldingen, zonderopgaaf van reden, niet te plaatsen.

Uw volledige naam
Uw kontakt E-mailadres
Wat u ons te vertellen kunt u hieronder kwijt.