Oorsprong Simpelfonie

Ster1 Ster2 Ster3
Ster2

Simpelfonie is ontstaan uit blaaskapel de Steiloren.
In 1983 gaven een aantal leden van blaaskapel de Steiloren aan niet meer voor carnaval beschikbaar te zijn. Toen hebben Jos en Piet de Zwart voor het seizoen 83/84 een aantal nieuwe leden bij de hofkapelbezetting gehaald. De hofkapel ging vanaf dat moment verder onder de naam hofkapel der Stijloren.
Er waren aldus 2 kapellen, namelijk de hofkapel der Stijloren en blaaskapel de Steiloren. Dit schiep, zeker voor de leden die tot beide kapellen behoorden, nogal wat verwarring. Hebben we het nu over de Stijloren met de lange ij of de Steiloren met de korte ei? Dit was een vaak terugkerende vraag.
Daarom besloten de leden van de hofkapel eind 1986 om voor het seizoen 86/87 een nieuwe naam aan te nemen. De hofkapel der Stijloren werd omgedoopt in Simpelfonie. De nieuwe naamgeving werd visueel ondersteund door de inmiddels overbekende rode jassen. Tevens was Simpelfonie meer dan alleen een hofkapel geworden.
De simpelfonisten waren te bewonderen op festivals, festiviteiten, feesten, partijen, kermissen en koninginnedagen in Nederland, maar ook zeker in het buitenland.
Maar na jarenlange dienst als hofkapel besloot Simpelfonie na de carnaval van 2003 om te stoppen als hofkapel van S.C. de Stijloren.
Vanaf toen ging Simpelfonie verder als dweilband, dus zonder het koninklijke oogmerk van hofkapel. Er is nog wel steeds een goed kontakt met de Stijloren.

Ster2
Draainootjes1 Draainootjes1
Ster2 Ster2
Ster1 Ster2 Ster3